Bescherming van het privéleven:
1. De verwerking door de verkoper van de door de koper ontvangen persoonsgegevens geschiedt met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, de administratie van het cliënteel, de promotie van de producten en diensten van de verkoper, het opstellen van gepersonaliseerde informatie en direct marketing, onder meer via e-mail.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is de directeur van de verkoper.
3. De koper machtigt de verkoper om verslag uit te brengen over de verkoop van producten of de levering van diensten die onder dit contract vallen, met het strikte doel om de verkochte producten en/of de door de verkoper geleverde diensten te promoten. De uitvoering van deze actie wordt voorgelegd aan de koper, die deze toestemming te allen tijde kan intrekken. De koper kan echter nooit, om welke reden dan ook, aanspraak maken op schadevergoeding naar aanleiding van genoemde actie.
4. De koper profiteert op elk moment van een recht op toegang, controle en rectificatie van restitutie of gratis overdracht van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben in overeenstemming met artikelen 16 en volgende van de RGPD.