Aangezien onze producten volgens de exacte specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, heeft de consument geen recht om van de aankoop af te zien.

Overeenkomstig de artikelen 46 en 47 van de wet op de marktpraktijken.